كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است . وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید . http://piranmarakez.mihanblog.com 2019-01-15T05:12:53+01:00 text/html 2018-12-24T06:59:12+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مطرح شد؛ کارگزاران مخابرات روستایی باید از امتیازات رسمی‌ها برخوردار شوند/چرا شرکت مخابرات از احکام و دستورات تبعیت نمی‌کند؟! http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1570 <div style="text-align: justify;"><br><br>&nbsp;۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰۹:۵۸:۱۷ <br><br><font size="2">در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مطرح شد؛</font><br><font size="4">کارگزاران مخابرات روستایی باید از امتیازات رسمی‌ها برخوردار شوند/چرا شرکت مخابرات از احکام و دستورات تبعیت نمی‌کند؟!</font><br><br><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/706753-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" title="کارگزاران مخابرات روستایی باید از امتیازات رسمی‌ها برخوردار شوند/چرا شرکت مخابرات از احکام و دستورات تبعیت نمی‌کند؟!" class="block mb8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static2.ilna.ir/thumbnail/yVkgToO9bK2g/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCetEKdF2Hvb-vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumfd8uwuXt_JhJ1m7T9RkO5tvedTLtLDu9XuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0vg3arcdlgdk,/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="کارگزاران مخابرات روستایی باید از امتیازات رسمی‌ها برخوردار شوند/چرا شرکت مخابرات از احکام و دستورات تبعیت نمی‌کند؟!" class="mauto block"> </a><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;">انجمن‌های صنفی کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری مطالبات خود توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شدند.</span><br><br>به گزارش خبرنگار ایلنا، عقد قراردادِ دائم و برخورداری از همه مزایای رسمی‌های مخابرات، خواسته‌ی کارگزاران مخابرات روستایی کشور است؛ خواسته‌ای که تا امروز به سرانجام نرسیده است. در همین راستا، انجمن‌های صنفی کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری موضوع توسط این نهاد نظارتی شدند.<br><br>در این نامه آمده است: پیرو تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در اسفند ماه ۱۳۹۳ در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر مکلف نمودن شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی (دائم) با کارگزاران، بخشنامه وزارت کار در آبان ماه ۱۳۹۵ مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم با کارگزاران و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه فوق در شهریورماه ۱۳۹۷، شرکت مخابرات ایران همچنان به قانونگریزی‌های خود درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی که سالیانی‌ست در زمینه ارتباطات روستایی فعالیت می‌کنند، ادامه داده و به قوانین مجلس، وزارت کار و دیوان عدالت اداری تمکین و اصلا توجهی نکرده و نمی‌کند، گویا که شرکت مخابرات ایران خود دارای حکومتی مستقل در ساختار کشور ایران می‌باشد که هر آنچه را که قانون مملکت گفته و می‌گوید را در نهایت قدرت و بدون ترس و حساب بردن از تمامی نهادهای حکومتی نادیده می‌گیرد و تا حالا سه فقره حکم هیئت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری (۱. احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران ۲ . تائید قرارداد دائم ۳ . تائید طرح طبقه‌بندی مشاغل) در خصوص احقاق حق کارگزاران صادر، ابلاغ و حال روی میز مخابرات قرار دارد ولی دریغ از اجرای آنها توسط شرکت مخابرات ایران.<br><br>در ادامه این نامه می‌خوانیم: آقای دکتر با وجود تمامی این قوانین، شرکت مخابرات ایران قراردادی را برای کارگزاران تنظیم نموده است که هیچ گونه مزایا و رفاهیاتی در آن مشاهده نمی‌شود و همچنان کف حقوق قانون کار را لحاظ کرده است. ما کارگزاران اگر قرار است که طبق این همه قوانین و اسناد و مدارک کارکنان شرکت باشیم که هستیم باید به مانند دیگر نیروهای رسمی شرکت با ما برخورد و تعامل شده و در بدنه شرکت تعریف بشویم نه اینکه دیدگاه فرزند خوانده بر ما حاکم گردد و همچنان قراردادی خشک و خالی برای ما تنظیم و جلویمان گذاشته شود.<br><br>کارگزاران مخابرات روستایی، در انتهای نامه درخواست خود را مطرح کرده‌اند: بنابراین ما انجمن‌های صنفی کارگزاران از شما مقام عالی و محترم درخواست داریم که دستور جلسه‌ای اضطراری را درکمیسیون اجتماعی مجلس با حضور سران شرکت مخابرات ایران و نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی صادر بفرمایید تا دلیل این نحوه برخورد تبعیض‌آمیز مخابرات مشخص شود و انشاءالله با پیگیری‌های شما و همکارانتان در کمیسیون، این شرکت به کانال و مسیر قانونمداری برگردد و کارگزاران زحمتکش روستایی به نقطه امن زندگی شرافتمندانه برسند که دیگر شاهد فشار زندگی با این تورم و گرانی نباشند.</font><br><br><font size="2">منبع : </font><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/706753-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="_blank" title=""><font size="2">خبرگزاری ایلنا</font></a></div><br> text/html 2018-12-10T07:10:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : تائید یخشنامه 128118 وزارت کار در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی توسط دیوان عدالت اداری http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1568 <br><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="4">بسمه تعالی </font><br></div><font size="4"><br>با سلام و درود<br><br>خدای را شاکریم که باری دیگر در تاریخ مبارزات کارگزاران پیروزی دیگری رقم خورد حق طلبی کارگزاران محرز گردید <br><br>طی کش و قوسهایی فراوان امروز 19 آذر 1397 رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل که شرکت مخابرات ایران به بخشنامه </font><font size="4">شماره 128118 </font><font size="4">وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایراد گرفته و در دیوان اقامه دعوی نموده بود ، خوشبختانه با پیگیریهای مستمر به نفع کارگزاران مخابرات روستایی صادر و گروه 6 تایید شد .<br><br>جامعه کارگزاران مخابرات روستایی این پیروزی بزرگ را به همه کارگزاران عزیز تبریک و تهنیت عرض مینماید .<br><br></font><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-12-09T09:20:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : مهندس صدری : تلاش در جهت کاهش تفاوت بین همکاران دائم و قراردادی http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1569 <br><font size="2">۱۸ آذر ۱۳۹۷</font><br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font size="4">مهندس صدری :&nbsp; تلاش در جهت کاهش تفاوت بین همکاران&nbsp; دائم و قراردادی</font><br><br></font><img src="http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&amp;Height=200&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=NewsImage%2f2_%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%84%d9%84%d9%84000.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" alt="مهندس صدری: تلاش در جهت کاهش تفاوت بین همکاران&nbsp; دائم و قراردادی"><br><font size="2"><br><span style="font-weight: bold;">مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: با موافقت هیات مدیره شرکت، ضمن تلاش در جهت کاهش تفاوت بین همکاران دائم و قراردادی ، دو تفاوت کمک هزینه ازدواج و انتصاب در مشاغل مدیریتی برای کارکنان قراردادی برداشته شد.</span><br><br>به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت با بیان این مطلب افزود: با مصوبه اخیر هیأت مدیره شرکت در جهت به حداقل رساندن تفاوت های میان همکاران دائم و قراردادی، دو تفاوتِ انتصاب در مشاغل مدیریتی و کمک هزینه ازدواج ، برداشته و همکاران قراردادی نیز میتوانند برابر همکاران دائمی از این مزایا بهره مند شوند.<br><br>وی در&nbsp; ادامه افزود: با بخشنامه ای که صادر شد، همکاران قراردادی نیز همانند همکاران دائمی، بر اساس توانمندی ها و رعایت اصول شایسته سالاری می توانند به مشاغل مدیریتی منصوب شوند و بر این اساس تاکنون ۴۰ نفر از همکاران قراردادی به پست های مدیریتی منصوب شده اند‌.<br><br>مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: ممنوعیت تغییر نوع قرارداد همکاران، از قراردادی به دائم بر اساس مصوبه ۹۴/۱۱/۱۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران بوده که برای رفع تفاوت های میان آنان، اقدامات فوق صورت گرفت.<br><br>منبع : <a href="http://eportal.tci.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/articleType/ArticleView/articleId/8541" target="_blank" title="">شرکت مخابرات ایران</a><br></font></div><br><br> text/html 2018-12-06T09:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : کارگزاران مخابرات روستایی : فرزندخوانده تحمیلی نیستیم http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1567 شماره 3308-1397 چهارشنبه 14 آذر<br><br><div style="text-align: center;"><font size="2"><font size="4">گزارش روزنامه شرق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی</font></font><br></div><font style="font-weight: bold;" size="2"><br>کارگزاران مخابرات روستایی : فرزندخوانده تحمیلی نیستیم</font><br><br><font size="4">فرار مخابرات از قانون </font><br><br><div style="text-align: justify;"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/act/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg" alt=""><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><img class="rg_ic rg_i" id="U_2VT7uW21yneM:" alt="Image result for ‫شرق‬‎" style="width: 270px; height: 170px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEBUQDxIVFRAVFRYWFxUVGBUVEBUVFRUWFhUXFhUYHyggGRolHRYVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lICYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALIBGwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQYDBQcCBAj/xABEEAABAwIACgYIAwcEAgMAAAABAAIDBBEFBhITITFBUVKRBzJhgZKxFBciM0JUcXIjodE1YoKEssHCFSQ0U3TxJUNj/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFBgf/xAAtEQEAAgECBQMDBQEAAwAAAAAAAQIDBBEFEiExURMUFQYWQSIyM0JSYSNxgf/aAAwDAQACEQMRAD8A7TTwtyG+y3UNg3IMmYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIINVWwtzh9kbNg3BBtafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgIIQQ5wAuTYdupAa4HSDo/JALkBjwRcEEbxpCCboJQEBAQEBAQQUHgyC4BIudQvpP0CD2g8ukAtcgX0C5tf6IPV0Hl8gAu4gDedAQTdBIQSgICAgICAgICDVV3vD3eQQbCA+y37R5IMl0C6BdAugguQUyWA4Wlc1xIwZE4t9kkGqlGgm40iNpuO0oJmwbNgxueonOlo26ZaaRxc5rdr4XnSLDTknQbIMc1cMLPEFK8/wCnAAzzNJaZHaxAw/m49yDO/FuShbnMFPdktBLqWRxdDJ9rjpY7dsQWHA2EW1EDJ2AgPF7HW06nNPaDdB94QSgIF0EXQLoF0HxYYwnHTQPnlPssGodZxPVa0bXE6AEFWpsUhWn0zCWW2pfYxsje5vo0fwsBHxaiTvQZRhWTB0gir5RJSPBzVS6wkY5ovmpeInY5Bhp8Af6n/usIte2M/wDGhDnMMUfG4g9d2vsCDO6olwY5gnkzuDnEMErz+NTk9XOOPXj2X1hBiFCMLOMtQHDB7CWwx3LTMRrmdb4eEd6D1UQT4LAlikdNg8EZyOQl00DdWXG/4mja0oLhE8EBwOggEfQ6kGS6Agi6CboIugXQRdBN0AFBq673h7vIINZjVjUyghju0yTSC0cYNr2Au5x2NCwveKx1b9Pp757ctVCk6Sq+/stpwN1nn81XnVRu7tPp7JaN5lHrJwhup/C/9U91DP7cv5R6ycIbqbwv/VPdQfbt/KfWThDdTeF/6p7qD7dt/p8mE8fa+aJ0TxCGPFnZAc2Qsv7TWu2EjRdTGpiWrNwDJWu9Z3dIxJxjpKmFsVL+G6JoaYHWEjAOz4h2hWa2i3ZwsuG+K21oa/pPxmFPTOpobGrna5rW7GMOhz3bgoteK904dPkzTtWGPo0xgozTx0MIzEsTQM0+wc8/E9rvjudO9RW0W7GbT5MVtrQ3GO+MrKGmLjpmkuyJnxOeRr+0ayVNrRCMOG+W3LWHMMDY71tNAyBgpy1t9JDrkuJcb6d5VW2qiJd+v09eaxO77vWThDdT+F/6p7qPDP7cv/o9ZOEN1N4X/qnu48H25fyesnCG6n8L/wBU91Hg+3b+T1kYQ3U/hf8Aqnuo8H27fyesjCG6m8L/ANU91Hg+3b+T1kYQ3U/J/wCqn3UH27fyj1kYQ3U/henuoPty/lgZjtJLVQTYSja+nhJcGQg+zIdDZXMPWydOjZe6ypqIso6vguXBG8dXYMGYTiqIhNTvD43bR5EbCrMTEuPMTE7S5hj7jVDLXQRGMz0dJLlzZJBy5QPZDB8WRrIWFsla9JWsWizZac1IdIwHhuCriE1NIHs1EDQ5p3ObrBWcTE9la1ZrO1o6ufdKuMkcj2YPY3OxskZJVBpAuxpuIWniO3sWu2WtZ2lYwaPLmjekLvitjFS1cX+1cBkANdEfZkjsNALd3bqWcTH4aL47Una0K10rYyiOH0CAg1EoBdtbFHe5Lu06gFhe8V7rGk0l9RflqrUfSNXtAa1tOAAAPZdqAsNq0TqoduPpy/8Ap79ZOEN1N4X/AKqPdx4T9uX/ANHrJwhup/C/9U91Hg+3L/6R6ycIbqfwv/VPdR4Pt2/lPrIwhupvC/8AVPdx4Pty/k9ZOEN1P4X/AKp7uPB9uX8o9ZOEN1N4X/qkaqPCJ+nrR1myaXpFwnLJmYIoZZuBjXG19rnXs0LdTJNvw5mr0WPB/bdvMK4zYWoYo6ithpXNfIGGKJzhILgke0dF9C2zbbq5+PHOS3LVdMXMOR1kAniuNJDmG2Wxw1tdZImJ7F6WpO0ld7w93kFLByrpJN8IC51U0NhsAJde269hyVPUvTfT9Y3mVYKpPWlkBDYQiBAY5zXtljcWSsN2SN0Paf7jsK2UyzRQ1fDsepjrHVMz3SSOlle6SZ59p7usdwG4dgU5Mk3Ro+H49NHTu8SR3sbkOabtc3Q9pG1p2FY48k16w26nR49RXaYZqupkmkz1RI6WXJDct2xo1AAaB271lfNNu6to+F4tNO8dZY1r2ju6mwhslQnYRCLIJQEShAum7GYjtL3SVEsOX6PM+ESC0gYbB4/s7tGlb657VjZyNTwbDlvzdmKNgaAGiwGq35961WtNusujg0+PDTlrDNR1EkLzLTSuhkcMlxZazhucDoJ7di2UzTXooavhOLPPMwxsDdW0kkk3LidZcTrK12vzTvK7pdJTBXarJTyvjkE0L3RzN1SN61txGpw7Cs6ZbV7K2r4Zi1HfpLy65c57nF0jzdz3G73HtP8AZRkyTaerbo9Dj01dqx1FrmF5KIEBBCDy94AyibDef7bysq1m3ZozZ6Ya81pWjFfEWesAknyqelPdUyjsHwNO/WruPBt3eU1/GrZN6Y+zrGCcEU9JFm6eNsUYGkiwvvLnHWfqrMRs8/NptO8uTdIOMorahsUJvS07j7WyWbUSP3W796q58kbbQ9BwbQ2tfnt2WTodbZtVba9hP1yBpWennorcapFc/Rcq4/iHu8grDjuV9JH7Q/l4PN6p6p6f6f7yrAVJ6xKkFAIClKCo3RM9G7xNxc/1CofG5zm08TQZCzQ5zndVgOzRpKuYMUbc0vK8Y4jal+THLZ45YiGihNTTSPkgZbORv0yNbqymu222grZkw123hR0PFctbxF53hUVQmNp2e1x3i9ItCVDMQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQESgoiJeqSCSaUQU8ZlnPwN1N7Xu1NC3Y8M2cnXcVx6eJiJ3l1HFLo8jgLaitInqRpa234ER/cadZ7Sr+PHFXjtXrsmon9UtnjXjvBRfh++qiNELDpG4vPwD6rK14r3a8GnvmnakOVYbxgq6wn0mYiP/AKYiWxD6nW5U8momelXp9HwOsVi2Xu1obYWGgDVuCqzO70GPHXHXlrHR0voe6tT97P6Ff0/7Xi+OfzrlW+8Pd5BWXEcp6Sf2h/LQeblT1X4en+n+8qyFSesLqZN0qAQQg8ySBoLjqAJPcsqRvMQ06jJ6eObOzdGmBvRqBheLTTHPSb7v6oP0FgupSu0bPnWpy+rkm0rHhGnEkMkbhcPY5pHYWkLP/ivXvu/OVH1ANPs3bp1+ySNK5eXpeX0Phl5tghnWt0RQgQEBAQEBAQEBAQEBAugIIRLzJKG2Lja+oa3HsA1krKtJt2VdRqseGN7ytGLeIlTV2kmvTUx3j/cPH7rfgHadKu49PHeXltfxy1964+kOn4OwbSYNpzmwyGIC73uOlx3vedJKs7REODa9rzvPWXPsaOkaScGLB144ToNQ7RI4f/k06vuK0XzxXo6uh4TkzzvbpCkMZa50lxN3OJu9xO1ztZKo2yTbu9hptHiwV2rD2AsVvboFR+R0rod6tT98f9C6Gm7PD8c/nXGuP4h7vIKy4jlfSR+0P5eH/JU9U9P9Pd5VhUnrIZqGglnc9kAbeNhkke+4ijY3iI2nYFvxYZt1lxtfxWNPbkq+aGTKaHDaL9i1XrtOzo6XLOTHFpZFisIupGOpbdpFr6QbcQDgSO+1lsxTtZR4jjtkwTFXYI+kjB7YA/OuDg0fhBrjKCB1cneulF4eAtgyVnaYWOjwtHPSCqiJMboy8X0ECx0EbCsum27Vt12fnqjILA4anZTvE4lcvN+99B4XXbBDOtboigEBBF0EoCBdAQEBARIiN/wITMQIjeWOWVresQL6t5+g1lZVpNuzRm1WLDXe8t/gLE6trLOaz0eE/wD2zA5ZH7kWvvKt49NHezzmr4/PWMTpeLWItLRnLDTLUbZpfaf/AAjU3uVqtIrDzuXUXyzM2ncxrx1p6L2Cc7UkezCwgu+rzqa3tKmbxUwYMmWdqw5Lh3DE9a/Lq33aNLYW3zDN2j4ndpVHJnmZ2h6zh/BaU2vk7viVbd6CK7dKihlKVIgqEOldD3VqfvZ/Quhpuzw/HP51xrh+Ie7yCsuI5X0kftD+Xh/yVPVfh6b6fjrKrSyBrS47Nm0nUAO9VKV5p2h6XV5oxYptKxYZHodBFg8aKurGfq3DrCPYwnt0Nt9VfvPJTZ4vS47avU72V+3/AK3Lnd53e6x0ilYrCUZCkQVCdkF1rk7tPcsqzPMqajHSMcztDo9HVmmxYyzcOdC4NG28riG9+ldP+rwE1i+o2jy5vEzJaG7gByGlc287y+gaWnLirD2AsFlCCboClIoQICAgIkRAp2EXUATYXJsN50BTETLC+SlI3tOxStdM7Ip45Jn7o2kj6F2oLdXDaXMz8a0+KJiJ3W/A3RvVzWdUvbTx8LfbmI+uoFWKaaI7uBquO5ckbU6L7gLEqjpPajiD5f8Atk9uTuJ1dysRWI7OLkzZMk72ndtcK4VhpozNUyNjYNrja/YBtKy/9sIiZ6Q5hjL0jTVF46AGCE6M84fjuH7jfhHaVXyZ4jpDs6Hg+TN1v0hSo4wL2uS7SXE3e473OOkqja827vXabRYsERFYe1itz1SoBSkUIQiXSuh7q1P3s/oXQ03Z4bjn865VvvD3eQVlxHKukj9ofy0P+ap6r8PT/T3eXwYmYKFTXxtePwYBn5eE5PUae/T3KNNT8s+O6memOGuwnhE1VTPVE+8kOT2RM9lg+m3vWGotvOy5wTTRTHzMCrO9CUQIlBRAKd0rmQR3MkzxG23brPcLrfhrzS5PFtRGLFMLx0n1LY2UuDY+rG1sjxsswZLB3nT3K3mttXZ5fhWD1c+//VEmkyWlxF+waydgHaSqFI5p2e11GaMGPml0bF7owjfA2TCDnmd4ysiNxYyIHU0W1kbyuhXDWI6vDaniWbJebRZrsK9GdVGSaWRk8ewSnImtuyhod2LC2niey5p+OZaRtbqq1dg2ogOTPTTMN7Xycth7Q5t9Cr201odnFx7Db93R8Bq2C93AW4rjzC1+lePwvV4pprf2e2VDD1XtP0IUclm6NZht2s9B43jmFHLLbGbHP9oSXAayOYUcsnrU8w8mVvEOYWXLbwwnU4o72hj9Nj42n6G/kkYreGm/EdPXvZmhynkCOOR99WRG4jnZZxgvKrfjWmr2ndtqPFXCEts3RvaN8rmxgeZW2NLM91LJ9Q0jpWG+oOjCrfpqKiKIcMbctw/idoW2NLWO7mZeO57dui0YM6M6GMh0rX1D98zi5t+xmpbox1js5mXVZcn7pW2lpI4m5ETGsbuaA0fks4Vnmtro4WGSZ7Y4xrc8gAc0I69nPMPdKIN2YOjy9Yz8l2wg/ut1v8lpvmrV0tLwvPnmOm0Of11RJPJnamR00m9/Vb9jNTVTvmm0vVaThGPBtNo3ljWmXX2iOkFlAlSkUIESIhCDpXQ91an72f0Loafs8Nxz+dca4fiHu8grLiuV9I/7Q/l4PNyqamN9npeA25YtL7cSoDHgivrRofI2QNO0MjaWj87rbijarm67L6mpUal92ywsMlvkufed7S9toaxGCuzLZYQtJQEHlzgBcmwGknYBvKmI3lhkyVpXmt2X3ozwIGB+FaoZEbWOzIdoIjA9uUjYXbOxdLDj5YeD4lrZ1GTaFKwlhE1VRLVuv+K67b7Im6Ix/fvVTUX5p6PR8F0npY4tbu2eJOCfSsIRMIvFDaaThuPdtP1Om3Ytmnx/lS49qu2Osu63V3Z5UUAWqTaHzTYMhf14Y3fVjT/ZBr58UqF/WpIT/AB5KNoZc1vL4j0e4N2UcY+lwnLXwn1cn+pB0e4N+UYfrcjzTljwy9bJ/qWeDEjB7OpRwj+G/mm0MZyXnvMtjBgSmZ1KeJv0Y39FLHefL7WRhos0ADsACISUBBpsNY00lJ/yJ2NdwA5Uh7A0aVE9O7KKTfpEKJhnpRlfdtDBkD/tn1/VsY/utF9RWrq6bg+fN1noo9fPJUPzlVK+Z97jLP4bftYNAVW+otaej0uk4Phw9bdZeFpmd3WrWKxtEChKUTIiEITOz26F4a17mODH9R5HsP8AoVlyTtu0V1WK15pE9RsLy1zmsc5jLZbgLtZfVlJFJMmpxUtFbT1eAsW+J37JQl0noe6tT97P6F0NP+14fjn865VvvD3eQVlxHKekr/nnf6ND/mqufvD0HCLctLyvWJ2ChJgSKndqlgcCe199KsV/a4uW/wD5Jn/rj2YfE50EoyZoiWPG32dDXAbiFzstJrZ7fherpkxRXfqm607OsBJk32eHygEN0lx1MaMp7vo0aVsrjm34U9RrsWGP1TC8Yo9Hskzmz4QBZACHNp/jfbSDNuH7vNXcWCK9ZeP4hxW+o3rXpD7OlbGAWGDICBcB09tTIx1Ix2utq3Kc1+WGvhmknPljfs53I/JGq+kNDRrc4mzWgdqo0ib2ey1OammwunUlP/ouCZJnWNbLYm+n8Z+hjPtb/ZdHaKVeEve2pzKFQYerYX52OrkMjjd4kOXE87bsPVH0Vb3M7vRT9P1tjiYnqt+DelSVthV0mV+/A4EW2ksdpC3V1FZcrPwbUY56RusNH0m4PfbKkfGTskY4fnay2xes/lz76bLTvDdUmNVFLpjqoT/GAfzU7tXLPhsY62N3VkYfo4Kd4Q9eks42+IIjZjdhGIa5Yx/E39UTs+SbGOkZpfUwj+Nqjc2mezV1XSFg5muqa77A5/kE5o8soxXntEtNV9K9MLiCCeUjbkhjT3uKwnLWPyt4+Hai/arR1vShVu9zTxRDe9xkdyGi/YtdtTWF/FwLPfv0VzCGMNdPonq5Mk62xWiYfDp/NaJ1Np7Oph+n8detp3a2OJoNwNO063H6k6StFr2l18Oiw4o/TD2sFqI2jYRIggICBdDdndSA0zpiSCZmxMtq1ZTye7QtkRtG7mZc9rZ/Sht8L40uqKOOkdCxgjLTlt1EN1ZI1g71svl3rtCrp+EWx6icnN3TgDGp9LTy07YWvEmUQ8nSHO0HL3gKaZYrXZlrOE2zZ4yRbsr8YsLKvPXq7FI5a7JUM+zpXQ91an72f0Lo6f8Aa8Px3+dcq33h7vIKw4jlPSUP9+f/ABof81Vz94eg4PXel4dD6N6oSYLpyCLtaWG2xzSQVYr+1xM1drzH/WTGfE2mrvakaWTgWbNH7MoG4n4h2FJrE9zFnvinekqVP0VVANoqxjm75I/btu9khaZ09ZdSnG9TWNpl9tD0UC96qre8cMYDG9ovrWUYKR+GnLxfU3j9y4YDxWpKP/jwNa7a8+1Ifq46VtiHPte1+tpfDjvjayhis2z6uS4ii7eN+5o3qLWisM9PgtmtFaw4q+Q+1LM/Ke4l8kjtrjrOnYNQG5c7Jab26Pc6XBTRYf1L/wBGeKZe9uEKplmD/jRuGnTrmcDtOwbArmLHyw8txPiE6m20dnwdKOGc/WNpmG8NMLutqM7hqP2jzWGov02WeC6P1L+pP4VJUHs46CQnok9un81O7GaUnvDE+mY7Wxp7gsoy2js0W0eG3erw6jYdhH0c4eRWXrX8q88K00/1R6Cz97xv/VPWv5T8Vpf8vfojNreZJT1r+SOF6WP6oZSRt6sbB9AFj6lvLdXRYK9qsrWgagB9AAo5pbq4aR2h6KxbIiI7QhNkiCUQICApEKEibjP6FJmfScg+j5eQZNmV+nas/TttuozrsXqelv1fbWx5NBSD/skml/s2/ctt+mOFDTX59XZqi4WvsGlaIjq7W/Td9M9E9r44tcsrWEN4DIbNB7tK2cnWIc+Nd/47X26QsuO2K8VFDTujJzrjkyXOh5tckDYt2XDWlXN4ZxHLnzTE9lYZTXhkmJsGOYwDie7Z3DSq9afp3dfJqeXLGOv5dE6HurU/ez+hXdNH6Xk+N/zrjXD8Q93kFZcVyvpIP/yH8tD/AJKnqd9npvp+N+Z76OcaG0Uzqec5NNO7Ka89WOU6w7c12/estPk3jZX4xoLUvz1jpLsjXXFxYg6bjSD3q04L0hs8SSBoLnENaNZJAA7yh/xQMaOkuOO8WDwJ5tRkOinj+rviPYFqvliq9peH5c89I6OYVM7nPfPUSGSV2l8jtdtzR8LRsAVG2Sck7PXYNJi0OLnnuvmIuIwkDKzCAsy+VDTk2bbW18o2naG7FcxYorG7zHEOI3z3mInotmOuNkdDBZha6peMmKIEa9WU62pg1rZa0V6yoYMF81+WrizAdJccp7iXOcdbnO0uJXMyXi1pfQNBpY0+OK/l6WC8XTc2LpuF0Ni6GxdSbJTc2RdAUbggJuF03C6bmxdSbCAFA2OBcHxykvqZxDTMID3nrucdTGDf2rdjpHeXI4hrcmP9OKN5WfD+LuDIGNnFQ8xkAiFjg58p2WOtt9qsWx4467uNg1muyzNNv/vhrMK44umozRMp2Qxmw9g3aGDU23F2rXbPE15YXsHBr0y+ra28vvpfQZMFwy1Lry02UBEDZz3G/sEbQdBWyJrNOqhlx6mmqmtI7/locA4JbMTUVTmxUjSXO0gOeQb5uNu7ZdaaY9533dLU6y9McYccb2l4hpZq2okljyWXeHZb3BjIWj3YvruABoCRHPbeC2WmnwenaN5l92G6x9ZPFSxzZ4QtLTPIQ1rnfHIdXsjULa1neeeeVW0dfa0tmmvWe0Pkw86KMR0dM/OMiJfJINUkztdt4AWvNMRHLC5w+mTJec+SOv4XToe6tT90f9Cs6b9rhcc/nXKu94e7yCsuIqmNOIstZUCojnawGKNmSW36tzf81rvSL91vTazJp9+RpndFdQRY1MZB1jN6wsK4IrPRYycVzZI2u3eKWJtdRyNH+oOdTNOmEtDmkbmk6Whb3OtbddMIRSPic2GTNyEey+wcGnfknWjFzfCXR1X1Lr1OEXSNv1HC0fhbot2KJjdnW/LO+zCOiuoAsKmMDcI9C0zgiXRx8VzY42r0eZeimoda9UzQ5rhZm1puPzU1w1qwzcTzZq8tpfRhXo5r6mTOVGEXOIFgBdjGjsa1bVCttnzM6J5wbiqaXHW5zS5xG65Opa7Y91rBrLYZ3oyeq2p+aZ4Fj7eq381qY/J6ran5qPwKPb1PmtT5PVbU/NR+BPb1Pm9T5R6ran5qPwKfb1PmtT5Sei2p+aZ4FHt6nzWp8o9VlT80zwJ7ep81qfJ6ran5qPwJ7ep83qfKfVbU/NM8Ce3qfNanyj1W1PzUfgU+3qfNanyeq2p+aZ4E9vQ+a1PlPqtqfmmeBR7ep83qfKPVbU/NM8Ce3qfN6nyeqyp+aj8Ce3qfN6nyeqyo+aj8Ce3qn5vU+T1W1PzUfgU+3qj5vU+T1W1PzTPAnt6nzWp8nqsqfmo/Ao9vU+b1PkPRXUa/So/Ant6o+Yz7ob0VVA0ipj8Cn0KkcYzx2lPqsqfmo/Ao9tRl81qfJ6qqi9/SY7783pU+3psx+Y1HfdB6KqjbVR6NV2Xt3J7eqPls+++47orqDrqmW3ZGj62T0Kx2J4vnmd5SeiuoOuqjt9ij29d0/MZ5jrIOiyp+aj8CmdPWU/M6mO0rbiLivJQtlEsokMjmkWGSAGttZbK0isdHPz6i2e3Ndtq33h7vILNobKn6jftHkgyICAgICAgICAgIIQSgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsID7DftHkgyXQMpAykDKQLoJQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEGprveHu8gg+eGd2SPadqG07kHvPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUATu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUGurJnZZ9o7Np3BB/9k="></font></font></font><br><font size="2"><br>شرق : از رأی دیوان عدالت به‌ نفع کارگزاران روستایی کشور، حدود چهار ماه می‌گذرد. دیوان عدالت کشور رأی داده بود کارگزاران روستایی بنا بر حکم قانونی باید از قرارداد دائم برخوردار باشند و بر همین اساس نیز شرکت مخابرات ایران ملزم است مانند تمام کارکنان خود با آنها برخورد کند.</font><font size="2">بااین حال،در آخرین پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد شرکت مخابرات ایران کماکان شش هزار کارگزار روستایی را مانند فرزندخوانده تحمیلی می‌داند و حاضر نیست همانند دیگر کارکنان خود با آنها برخورد کند. به همین سبب نیز خود را فقط به دائمی‌کردن قرارداد آنها ملزم دانسته و با درنظرگرفتن کف حقوق، کارگزاران را حتی از مزایا و رفاهیات دیگر کارکنان مخابرات محروم کرده است. این خلاصه‌ای است از آنچه اکنون در روابط کارگزاران و شرکت مخابرات ایران در جریان است.</font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2">‌در حکم دیوان چه آمده بود؟</font><br><br><font size="2">در حکم دیوان عدالت اداری که در پی اعتراض شرکت مخابرات ایران به رأی اولیه به نفع کارگزاران روستایی صادر شد، شکایت شرکت مخابرات ایران رد شد. بر همین اساس، مقرر شد شکایت کارگزاران و کارگران روستایی مبنی بر عدم ابطال ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93، مؤثر واقع شده و کارگزاران به حق قانونی خود دست یابند. این رأی نشان داد در این سال‌ها که قراردادهای موقت برای کارگزاران روستایی منعقد شده بود، به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی‌ای که باشد، خسارت را جبران کند؛ اما در همان حال، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، پس از صدور حکم، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند.</font><br><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2">هشدار کارگزاران به مخابرات</font><br><br><font size="2">در همین حال، کارگزاران روستایی مخابرات پس از عدم تمکین شرکت مخابرات ایران به پرداخت مزایای حقوق و رفاهیات، دوباره دست به نامه‌نگاری زدند و خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نامه نوشتند. در بخشی از این نامه آمده: «... طی کش‌وقوس‌های فراوان رأی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر برخوردارشدن کارگزاران از داشتن قرارداد دائم صادر گردید، ولی آنچه را که از طرف شرکت مخابرات در عمل مشاهده شد، پیروی‌نکردن از مفاد رأی دیوان و قوانین مربوطه درخصوص تنظیم قرارداد دائم بود که می‌بایست به‌مانند کارکنان رسمی شرکت با کارگزاران تعامل می‌شد، درصورتی‌که هر آنچه را که نیت تبعیض‌آمیز شرکت درخصوص کارگزاران بود، در آن گنجانده شد و متأسفانه تغییراتی اساسی نسبت به قراردادهای قبلی در آن مشاهده نگردید، بلکه فقط با کلمات بازی شده است». این کارگزاران در بیان آنچه رخ داده است، نوشته‌اند: «تغییر آن رویکرد شرکت مخابرات ایران که جامعه کارگزاران در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها مقابل دیدگان همه آن را به فال نیک گرفت، نشان از این دارد که این شرکت، کارگزاران را همچنان فرزندخوانده تحمیلی بر خود تصور کرده و حق و حقوق آنها را به رسمیت نخواهد شناخت که این تصور نادرست در تناقض با تمامی مفاد قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و دیوان عدالت اداری است که متأسفانه مخابرات آن را به بازی گرفته است». در بخش دیگری از این نامه آمده‌: «پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، وزیر جوان و محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان از هزینه 800 میلیارد تومانی این رأی سخن گفت که گویا شرکت در حال واریزکردن آن به حساب کارگزاران بوده و آن را هزینه عقد قرارداد دائم خواهد کرد، ولی چیزی که مشاهده گردید، ملموس‌نبودن و لحاظ‌نکردن حتی یک ریال هم از این میلیاردها ریال در بطن و متن قرارداد بود و دوستان شما در واحد حقوقی با ذهنیت‌های مادی‌گرایانه و نگاه تحمیلی‌خواندن کارگزاران به بدنه شرکت، چیزی را برای کارگزاران لحاظ نکرده و دست رد بر سینه تمامی قوانین مربوطه زدند و کاملا از در تقابل با کارگزاران وارد شدند نه تعامل که مثال بارز آن لحاظ‌نکردن هیچ‌گونه مزایای حقوق و رفاهیات در متن قرارداد به‌اصطلاح دائم کارگزاران مخابرات روستایی است». در این نامه خطاب به شرکت مخابرات ایران هشدار داده شده است: «شرکت مخابرات ایران سعی بر این دارد که وضعیت کارگزاران را در حالت کما و تعلیق قرار داده و برای برون‌رفت از آن هم راهکارهای جدی و عملی را مدنظر ندارد که البته این نوع نگرش می‌تواند سطح تنش‌ها را زیاد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند و باعث بروز چالش‌های بزرگ شود که این امر می‌تواند در روند امورات و سطح همکاری‌های دوجانبه اختلالات جدی وارد کرده و منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شود.»<br><br>منبع : </font><a href="http://bit.ly/2EhwMcD" target="_blank" title="">روزنامه شرق</a></div>‌ text/html 2018-12-01T07:38:54+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : در تماس با ایلنا مطرح شد؛ خواسته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات است http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1565 ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۰:۱۷:۴۸&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font size="2">در تماس با ایلنا مطرح شد؛</font><br><font size="4">خواسته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات است</font><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/act/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt=""><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697617-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="خواسته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات است" class="block mb8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static2.ilna.ir/thumbnail/yVkgToO9bK2g/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCetEKdF2Hvb-vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumfd8uwuXt_JhJ1m7T9RkO5tvedTLtLDu9XuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0vg3arcdlgdk,/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="خواسته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات است" class="mauto block"> </a><br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">کارگزاران مخابرات روستایی می‌گویند: شرکت مخابرات در عقد قرارداد دائم، بایدها و الزاماتِ قانونی را درنظر نگرفته‌است.</span><br><br>به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور از رویکرد مخابرات نسبت به مساله قراردادها انتقاد کردند. آنها در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به بیان مطالبات خود پرداختند و خواستار اجرای قانون شدند.<br><br>در بخشی از این نامه آمده‌است: طی کش و قوس‌های فراوان، رای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه وزارت کار مبنی بر برخوردار شدن کارگزاران از داشتن قرار داد دائم صادر گردید ولی آنچه که از طرف شرکت مخابرات در عمل مشاهده شد، پیروی نکردن مفاد رای دیوان و قوانین مربوطه در خصوص تنظیم قرارداد دائم بود که می‌بایست مانند کارکنان رسمی شرکت با کارگزاران تعامل می شد در صورتی هر آنچه را که نیت تبعیض‌آمیز شرکت در خصوص کارگزاران بود در آن گنجانده شد و متاسفانه تغییراتی اساسی نسبت به قراردادهای قبلی در آن مشاهده نگردید بلکه فقط با کلمات بازی شده است. تغییر آن رویکرد شرکت مخابرات ایران که جامعه کارگزاران در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها، مقابل دیدگان همه آن را به فال نیک گرفت، نشان از این دارد که این شرکت، کارگزاران را همچنان فرزندخوانده تحمیلی بر خود تصور کرده و حق و حقوق آنها را به رسمیت نخواهد شناخت که این تصور نادرست در تناقض با تمامی مفاد قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و دیوان عدالت اداری‌ست که متاسفانه مخابرات آن را به بازی گرفته است.<br><br>در بخشی دیگر از این نامه می‌خوانیم: پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی، وزیر جوان و محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان از هزینه 800 میلیارد تومانی این رای سخن گفت که گویا شرکت در حال واریز کردن آن به حساب کارگزاران بوده و آن را هزینه عقد قرارداد دائم خواهد کرد ولی چیزی که مشاهده گردید ملموس نبودن و لحاظ نکردن حتی یک ریال هم از این میلیاردها ریال در بطن و متن قرارد بود و دوستان شما در واحد حقوقی با ذهنیت‌های مادی گرایانه و نگاه تحمیلی خواندن کارگزاران به بدنه شرکت چیزی را برای کارگزاران لحاظ نکرده و دست رد بر سینه تمامی قوانین مربوطه زدند و کاملا از در تقابل با کارگزاران وارد شدند نه تعامل که مثال بارز آن لحاظ نکردن هیچگونه مزایای حقوق و رفاهیات در متن قرارداد به اصطلاح دائم کارگزاران مخابرات روستایی می‌باشد. شرکت مخابرات ایران سعی بر این دارد که وضعیت کارگزاران در حالت کما و تعلیق قرار داده و برای برون رفت از آن هم راهکارهای جدی و عملی را مدنظر ندارد که البته این نوع نگرش می‌تواند سطح تنش‌ها را زیاد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر نماید و باعث بروز چالش‌های بزرگ شود که این امر می‌تواند در روند امورات و سطح همکاری‌های دوجانبه اختلالات جدی&nbsp; وارد نموده و منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شود.<br><br>جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور تاکید کردند: شرکت مخابرات با اجحاف در حق و اوضاع کارگزاران و قانونگریزی‌های آشکار خواسته ها و کرامت‌های انسانی کارگزاران را تا سطح زیادی تنزل داده و عملا و با اقدامات خود ازجمله تنظیم قراردادی عاری از مزایا، این قشر خدمتگزار روستایی را از دایره کارکنان خود خارج نموده است که این نوع رویکرد با میثاق انسان محوری، اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی منافات چشمگیر دارد و این در نوع خود حمله‌ای آشکار به تمامی سرنوشت و کرامت انسانی کارگزاران است.<br><br>کارگزاران «خواسته‌های خود» را اینگونه مطرح کردند: انتظار و درخواست جامعه کارگزاران، تنظیم قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات موجود و مصوب آیین‌نامه‌های شرکت مخابرات ایران است؛ ما جزو بدنه مخابرات هستیم و باید از همه‌ی حقوق قانونی بهره‌مند گردیم.<br></font></div><br><font size="2">منبع : </font><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697617-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="2">خبرگزاری ایلنا</font></a><br><br> text/html 2018-11-22T04:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران در خصوص قرارداد دائم http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1566 <br><div style="text-align: center;"><font size="4">" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران در خصوص قرارداد دائم "</font><br></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" size="2">بسمه تعالی</font><br><br><font size="2">با سلام و درود</font><br><br><font size="2">پیرو قرار قبلی مبنی بر تنظیم قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی در واحد حقوقی شرکت مخابرات ایران و ارسال آن به منابع نیروی انسانی از نمایندگان کارگزاران جهت بررسی قرارداد توسط مدیریت محترم نیروی انسانی دعوت به عمل آمد که این جلسه در مورخه ۳۰ آبان با حضور آقای مهندس فرقانی مدیریت منابع انسانی مخابرات و آقایان " جمال ملا ، مجبد حسنکی ، هدایت صالحی و محسن کشاورز " از نمایندگان کارگزاران صورت پذیدفت که نتایج این جلسه به شرح زیر اعلام میشود :</font><br><br><font size="2">پس از روئیت و مطالعه کامل قرارداد تنظیم شده ، نکات کلی مثبت و منفی قرارداد به درستی و به دقت مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادات وارده برای بازبینی مجدد به مدیریت محترم نیروی انسانی منعکس شد تا اینکه ایشان با در دست داشتن نوع خواسته های قانونی کارگزاران برای حل مشکلات ایجاد شده در قرارداد ، با مقامات مربوطه شرکت مخابرات اقدامات و رایزنی های لازم را انجام بدهند .</font><br><br><font size="2">از نکات مثبت و حائز اهمیت قرارداد که میتواند نقطه امن موجود در قرارداد برای کارگزاران محسوب شود میتوان به دو نکته مهم اشاره کرد :</font><br><font size="2">۱ . نوع قرارداد که طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دائمی تلقی و ذکر شده است که به تبع آن کارگزار از امنیت شغلی برخوردار خواهد بود و این قرارداد یکبار برای همیشه منعقد خواهد شد .</font><br><br><font size="2">۲ . ذکر و احتساب سوابق در قرارداد ، برای مثال سابقه کارگزار به هر میزان که باشد در قرارداد ذکر و نوشته خواهد شد و ذکر این نکته میتواند سوابق کاری کارگزاران را برای پیگیری مراحل بعدی مورد نظر قرار داده و زمینه های لازم را برای احقاق حق فراهم نماید .</font><br><br><font size="2">البته مواردی دیگر هم وجود دارد که لازم به ذکر آنها در این برهه زمانی نیست .</font><br><br><font size="2">یکی از مهمترین ایرادی که از نظر نمایندگان کارگزاران در متن قرارداد مورد توجه و چالش قرار گرفت این نکته بود که خواسته های قانونی کارگزاران که ذکر و اشاره آن به مزایا و رفاهیات طبق آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران می باشد در متن و بندهای قرارداد مورد اشاره قرار نگرفته و شرکت خود را از آن مبرا میداند و آنچه را که مدنظر شرکت مخابرات در قرارداد می‌باشد پرداخت آیتمهای حقوق طبق قانون کار و مصوبات سالانه شورایعالی کار بوده و هست .</font><br><br><font size="2">نمایندگان با صراحت تمام در برابر این خلا قانونی ایستاده و با توجه به وجود این اشکال مهم و حیاتی از تایید قرارداد خودداری کرده و درخواست بازبینی آنرا دادند که مورد تایید طرف مذاکره قرار گرفت .</font><br><br><font size="2">پیرو وجود خلاهای قانونی در متن قرارداد نمایندگان کارگزاران پیگیریها و رایزنی هایی را در وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی انجام داده و جلساتی مهمی را با مشاور وزیر کار و معاون روابط کار انجام دادند و نامه ایی مکتوب در این خصوص تقدیم مقامات ارشد وزارت گردید .</font><br><br><font size="2">در پایان اعلام میشود که ما تحت هیچ شرایطی از خواسته های قانونی کارگزاران عقب نشینی نکرده و همچنان پیگیر موضوع بوده و از تمامی کانالهای موجود برای تکمیل پروژه و پروسه قرارداد دائم استفاده خواهیم کرد و فشارهای مضاعف بر شرکت مخابرات ادامه خواهد داشت و گزینه هایی مدنظر قرار خواهد گرفت . </font><br><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4">با تشکر و سپاس</font></font></font><br></div><font class="text4"><br><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;">جامعه کارگزاران مخابرات روستایی</p></font></font></font></font><font class="text4"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2">۳۰ آبانماه ۱۳۹۷</font><br></div><br></div><font><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br> text/html 2018-11-13T05:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1564 <br><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="4">" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "</font><br></div><br><font style="font-weight: bold;" size="2">بسمه تعالی</font><br><br><font size="2">با سلام و درود</font><br><br><font size="2">با توجه به احساس نیاز در ورود به مبحث طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی که پرونده آن به شماره ۱۴۱۷۹۶ در شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری توقیف شده بود و حال که این پرونده در هیئت تخصصی دیوان جهت تعیین تکلیف در حال بررسی بود نمایندگان کارگزاران با دعوت رسمی از جمله آقایان جمال ملا ، هدایت صالحی ، قربانزاده و رشیدی مشاور کانون خراسان رضوی در جلسه مذبور شرکت نمودند .</font><br><br><font size="2">در این جلسه که به ریاست محترم هیئت تخصصی و قضات محترم دیوان تشکیل گردید نماینده گان شرکت مخابرات ایران آقایان احدی و بیات به عنوان شاکی پرونده ، نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سرکار خانم خلیلی به عنوان طرف شکایت و نمایندگان کارگزاران به عنوان ذینفعان پرونده به دفاع از خواسته ها و مواضع خود پرداختند و سعی در متقاعد کردن هیئت تخصصی به جهت تامین خواسته های خود داشتند که در نهایت ریاست محترم جلسه با اعلام اینکه پس از استماع نظرات طرفین و به علت اینکه سیستم ضبط صدا داری اشکالات فنی بوده است و به همین علت هیئت وارد شور نشده و رای صادر نخواهد شد ، اعلام نمودند که هر یک از طرفین لایحه دفاعی خود را همراه با تمامی مستندات و مدارک لازم ضمیمه لایحه نموده و تحویل دبیرخانه هیئت تخصصی نمایند تا اینکه در هفته آینده این هیئت با بحث و بررسی موارد دریافتی وارد شور و مشورت شده و رای نهایی خود را صادر نماید .</font><br><br><font size="2">در خصوص پیگیری موضوع قرارداد دائم نماینده گان گروه ۱۹ از جمله آقایان : جمال ملا ، مجید حسنکی ، هدایت صالحی و محسن کشاورز با ترتیب جلسه ایی با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی اعلام میشود که قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی تنظیم شده است و در آبان ماه توسط طرفین یعنی نمایندگان کارگزاران و شرکت مخابرات ایران&nbsp; بررسی و تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته خواهد شد که پس از تایید و تصویب طرفین و وزارت کار به استانها جهت اجرا ابلاغ میشود .</font><br><br><font size="2">جهت اطلاع همه کارگزاران اعلام میشود که نمایندگان گروه ۱۹ آبان جهت بررسی ها و پیگیریهای بیشتر در تهران حضور داشته تا چند و چون و جوانب کار را بررسی نمایند ضمنا کیفیت روند کار و در خصوص موضوعات مربوطه و همچنین دستیابی به نتایج مطلوب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .</font><br><br><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><font class="text4">با تشکر و سپاس</font><br></font></div><font size="2"></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;">جامعه کارگزاران مخابرات روستایی</p></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">۲۱ آبانماه ۱۳۹۷</font><br><br></div><font><font class="text4"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br> text/html 2018-10-23T08:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1563 <br><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="4">" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "</font><br></div><font size="2"><br><span style="font-weight: bold;">بسمه تعالی</span><br><br>با سلام و درود<br><br>پیرو احساس نیاز به پیگیری های امورات کارگزاران مخابرات روستایی در خصوص قرارداد دائم ، تصمیم بر آن گرفته شد که ما فعالان کارگزار به صورت جدی و حضوری پیگیریها را در تهران انجام بدهیم که اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت :<br>پیرو ترتیب جلساتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری و معاونت محترم نیروی انسانی جناب آقای مهندس فرقانی تمامی خواسته ها و نگرانی های جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به حضور سران منعکس و منتقل گردید<br><br>در جلسه با آقای مهندس فرقانی با جدیت پیگیر قرارداد دائم شدیم و با طرح این سوال که آیا در خصوص قرارداد دائم ، شرکت مخابرات چه اقداماتی انجام داده است ؟ باید به صراحت تمام گفت که قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال تنظیم و شکل گیری ست و طی صحبتی که با واحد حقوقی جناب آقای دکتر احدی داشتیم ایشان اعلام کردند که قرارداد در آبان ماه تنظیم و برای بررسی توسط نمایندگان کارگزاران و معاونت محترم نیروی انسانی ارسال خواهد شد تا قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به تایید وزارت کار رسانده شود موضوع حائز اهمیت این نکته میباشد که شرکت مخابرات به این واقعیت رسیده است که کارگزاران جزو کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران بوده و پروسه قرارداد دائم با تمامی آیتمهای مشمول قرارداد دائم قطعا و صددرصد اجرایی و عملی خواهد شد .<br><br>در خصوص نگرانی های کارگزاران بعد از ۸۸ مباحثی صورت گرفت و ذکر این نکته ضروریست که طبق قانون و بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار که دیوان عدالت اداری آنرا مورد تایید قرار داده است تمامی کارگزاران تا قبل از ۴ اسفند ۹۳ مشمول قرارداد دائم خواهند بود و انشاءالله در این خصوص رفع نگرانی ها صورت خواهد پذیرفت .<br><br>در خصوص پیگیری معوقات حقوق بعضی از استانها از جمله آذربایجان شرق ، قزوین ، بوشهر و تعدادی از همکاران سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای درگیر این مورد مباحثی صورت گرفت و قرار بر این شد که این موضوع&nbsp; ساماندهی شده و مشکل این استانها هم کاملا مرتفع گردد و همچنین بررسی و اصلاح بیمه های معوق بعضی از استانها در دستور کار معاونت محترم نیروی انسانی قرار گرفت که انشاءالله بزودی اجرایی و عملیاتی خواهد شد .<br><br>خوشبختانه در این پیگیریها ملاقاتی با تعدادی از مدیران ارشد مخابرات صورت پذیرفت که جزئیاتی در خصوص روند کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله راه اندازی نرم افزاری جامع در خصوص آیتمهای قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی بود و دیگر جزئیات ...<br><br>در پایان پیگیریهای روز اول ملاقاتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری صورت پذیرفت و خوشبختانه شخص ایشان اعلام نمودند که کار کارگزاران مخابرات روستایی تمام شده تلقی خواهد شد و پروسه قرارداد دائم در حال اجرا و عملیاتی شدن میباشد و جایی برای نگرانی این قشر وجود ندارد .<br><br>در پایان از مدیر عامل محترم ، معاونت محترم نیروی انسانی ، دیگر مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و همچنین از تمامی افرادی که زحمات ترتیب جلسات را کشیده اند نهایت تقدیر و تشکر را داریم .<br>و همچنین از تمامی دوستان که در پروسه پیگیریها مشارکت فعال و جدی داشته اند از جمله آقایان :هدایت صالحی ، مجید حسنکی ، محسن کشاورز ، حسین قربانی و جمال ملا سپاسگزاری میکنیم .<br><br>در پایان ذکر این نکته ضروریست که ما نمایندگان کارگزاران تا پایان پروسه در میدان حضور داشته و خواهیم داشت و هر لحظه و هر جا که نیاز باشد آماده خواهیم بود و تا مادامی که اینکار را به سرانجام نرسانده اییم دست از تلاش و فعالیتها بر نخواهیم داشت و اعلام میداریم که کار و پیگیریهای ما استانی و مختص چند استان نیست بلکه عمومی و برای کل کشور میباشد .<br><br>پیشاپیش از نظر لطف و ابراز محبت تمامی همکاران عزیز متشکریم <br><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2">با تشکر و سپاس</font><br><font class="text4"><p style="text-align: center;"><font size="2">جامعه کارگزاران مخابرات روستایی</font></p></font><font size="2">۱ آبان ۱۳۹۷</font><br><br><br><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br></div></div> text/html 2018-10-17T06:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی: قوانین کارگزاران مخابرات روستایی کشور به درستی اجرا نمی‌شود http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1561 <br>تاریخ : ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵<br><br><font size="2"><br>رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی:</font><br><font size="4">قوانین کارگزاران مخابرات روستایی کشور به درستی اجرا نمی‌شود</font><br><br>http://azarbaijan-gharbi.farsnews.com/news/13970724001382 <br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2">رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی گفت: قوانین جاری کشور در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی به درستی اجرا نمی‌شود..<br><br>جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: وزیر ارتباطات در یکی از نمایشگاه‌های اخیر این طور عنوان کرد که خارج از سیستم بر شرکت مخابرات کشور فشارهایی وجود دارد به طوری که یکی از موارد بارز در این زمینه رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی است.<br><br>وی فشارهای وارد در این زمینه را وجود فضای مدیریتی نادرست در شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در ارتباط با کارگزاران مخابرات روستایی دانست و ادامه داد: پیروی نکردن از قوانین جاری کشور و جامه عمل نپوشاندن به مواد قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته مشکل‌ساز شده است.<br><br>رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال 88 شرکت مخابرات ایران وارد بازار بورس شد و بخش عمده‌ای از آن به شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی واگذار شد، ادامه داد: در آن بحبوحه وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی مورد توجه قرار نگرفت.<br><br>این فعال صنفی با بیان اینکه براساس دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی موجود در مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت قرار می‌گرفتند، ضمن ابراز تاسف اضافه کرد: در این زمینه کارگزاران نادیده گرفته شده و اقدام لازم برای ساماندهی آنها انجام نگرفت.<br><br>وی با بیان اینکه در نهایت با پیگیری کارگزاران مخابرات روستایی، مجلس در سال ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کرد، ادامه داد: ولی همچنان در راستای رفع مشکلات فعالان این عرصه اقدامی نشده و قانون گریزی صورت می‌گیرد.<br><br>منبع : <a href="http://azarbaijan-gharbi.farsnews.com/news/13970724001382" target="_blank" title="">خبرگزاری فارس </a><br></font></div><br> text/html 2018-10-09T05:30:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : باوجود کنایه جهرمی، شرکت مخابرات ایران با رأی نهایی دیوان عدالت اداری مکلف شد جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1559 شماره 3263 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر<br><br><font size="2">باوجود کنایه جهرمی، شرکت مخابرات ایران با رأی نهایی دیوان عدالت اداری مکلف شد</font><br><br><font size="4">جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران</font><br><br><font class="text4"><font size="2"><img class="rg_ic rg_i" id="U_2VT7uW21yneM:" alt="Image result for ‫شرق‬‎" style="width: 270px; height: 170px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEBUQDxIVFRAVFRYWFxUVGBUVEBUVFRUWFhUXFhUYHyggGRolHRYVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lICYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALIBGwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQYDBQcCBAj/xABEEAABAwIACgYIAwcEAgMAAAABAAIDBBEFBhITITFBUVKRBzJhgZKxFBciM0JUcXIjodE1YoKEssHCFSQ0U3TxJUNj/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFBgf/xAAtEQEAAgECBQMDBQEAAwAAAAAAAQIDBBEFEiExURMUFQYWQSIyM0JSYSNxgf/aAAwDAQACEQMRAD8A7TTwtyG+y3UNg3IMmYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIIGYbwt5BAzDeFvIINVWwtzh9kbNg3BBtafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgIIQQ5wAuTYdupAa4HSDo/JALkBjwRcEEbxpCCboJQEBAQEBAQQUHgyC4BIudQvpP0CD2g8ukAtcgX0C5tf6IPV0Hl8gAu4gDedAQTdBIQSgICAgICAgICDVV3vD3eQQbCA+y37R5IMl0C6BdAugguQUyWA4Wlc1xIwZE4t9kkGqlGgm40iNpuO0oJmwbNgxueonOlo26ZaaRxc5rdr4XnSLDTknQbIMc1cMLPEFK8/wCnAAzzNJaZHaxAw/m49yDO/FuShbnMFPdktBLqWRxdDJ9rjpY7dsQWHA2EW1EDJ2AgPF7HW06nNPaDdB94QSgIF0EXQLoF0HxYYwnHTQPnlPssGodZxPVa0bXE6AEFWpsUhWn0zCWW2pfYxsje5vo0fwsBHxaiTvQZRhWTB0gir5RJSPBzVS6wkY5ovmpeInY5Bhp8Af6n/usIte2M/wDGhDnMMUfG4g9d2vsCDO6olwY5gnkzuDnEMErz+NTk9XOOPXj2X1hBiFCMLOMtQHDB7CWwx3LTMRrmdb4eEd6D1UQT4LAlikdNg8EZyOQl00DdWXG/4mja0oLhE8EBwOggEfQ6kGS6Agi6CboIugXQRdBN0AFBq673h7vIINZjVjUyghju0yTSC0cYNr2Au5x2NCwveKx1b9Pp757ctVCk6Sq+/stpwN1nn81XnVRu7tPp7JaN5lHrJwhup/C/9U91DP7cv5R6ycIbqbwv/VPdQfbt/KfWThDdTeF/6p7qD7dt/p8mE8fa+aJ0TxCGPFnZAc2Qsv7TWu2EjRdTGpiWrNwDJWu9Z3dIxJxjpKmFsVL+G6JoaYHWEjAOz4h2hWa2i3ZwsuG+K21oa/pPxmFPTOpobGrna5rW7GMOhz3bgoteK904dPkzTtWGPo0xgozTx0MIzEsTQM0+wc8/E9rvjudO9RW0W7GbT5MVtrQ3GO+MrKGmLjpmkuyJnxOeRr+0ayVNrRCMOG+W3LWHMMDY71tNAyBgpy1t9JDrkuJcb6d5VW2qiJd+v09eaxO77vWThDdT+F/6p7qPDP7cv/o9ZOEN1N4X/qnu48H25fyesnCG6n8L/wBU91Hg+3b+T1kYQ3U/hf8Aqnuo8H27fyesjCG6m8L/ANU91Hg+3b+T1kYQ3U/J/wCqn3UH27fyj1kYQ3U/henuoPty/lgZjtJLVQTYSja+nhJcGQg+zIdDZXMPWydOjZe6ypqIso6vguXBG8dXYMGYTiqIhNTvD43bR5EbCrMTEuPMTE7S5hj7jVDLXQRGMz0dJLlzZJBy5QPZDB8WRrIWFsla9JWsWizZac1IdIwHhuCriE1NIHs1EDQ5p3ObrBWcTE9la1ZrO1o6ufdKuMkcj2YPY3OxskZJVBpAuxpuIWniO3sWu2WtZ2lYwaPLmjekLvitjFS1cX+1cBkANdEfZkjsNALd3bqWcTH4aL47Una0K10rYyiOH0CAg1EoBdtbFHe5Lu06gFhe8V7rGk0l9RflqrUfSNXtAa1tOAAAPZdqAsNq0TqoduPpy/8Ap79ZOEN1N4X/AKqPdx4T9uX/ANHrJwhup/C/9U91Hg+3L/6R6ycIbqfwv/VPdR4Pt2/lPrIwhupvC/8AVPdx4Pty/k9ZOEN1P4X/AKp7uPB9uX8o9ZOEN1N4X/qkaqPCJ+nrR1myaXpFwnLJmYIoZZuBjXG19rnXs0LdTJNvw5mr0WPB/bdvMK4zYWoYo6ithpXNfIGGKJzhILgke0dF9C2zbbq5+PHOS3LVdMXMOR1kAniuNJDmG2Wxw1tdZImJ7F6WpO0ld7w93kFLByrpJN8IC51U0NhsAJde269hyVPUvTfT9Y3mVYKpPWlkBDYQiBAY5zXtljcWSsN2SN0Paf7jsK2UyzRQ1fDsepjrHVMz3SSOlle6SZ59p7usdwG4dgU5Mk3Ro+H49NHTu8SR3sbkOabtc3Q9pG1p2FY48k16w26nR49RXaYZqupkmkz1RI6WXJDct2xo1AAaB271lfNNu6to+F4tNO8dZY1r2ju6mwhslQnYRCLIJQEShAum7GYjtL3SVEsOX6PM+ESC0gYbB4/s7tGlb657VjZyNTwbDlvzdmKNgaAGiwGq35961WtNusujg0+PDTlrDNR1EkLzLTSuhkcMlxZazhucDoJ7di2UzTXooavhOLPPMwxsDdW0kkk3LidZcTrK12vzTvK7pdJTBXarJTyvjkE0L3RzN1SN61txGpw7Cs6ZbV7K2r4Zi1HfpLy65c57nF0jzdz3G73HtP8AZRkyTaerbo9Dj01dqx1FrmF5KIEBBCDy94AyibDef7bysq1m3ZozZ6Ya81pWjFfEWesAknyqelPdUyjsHwNO/WruPBt3eU1/GrZN6Y+zrGCcEU9JFm6eNsUYGkiwvvLnHWfqrMRs8/NptO8uTdIOMorahsUJvS07j7WyWbUSP3W796q58kbbQ9BwbQ2tfnt2WTodbZtVba9hP1yBpWennorcapFc/Rcq4/iHu8grDjuV9JH7Q/l4PN6p6p6f6f7yrAVJ6xKkFAIClKCo3RM9G7xNxc/1CofG5zm08TQZCzQ5zndVgOzRpKuYMUbc0vK8Y4jal+THLZ45YiGihNTTSPkgZbORv0yNbqymu222grZkw123hR0PFctbxF53hUVQmNp2e1x3i9ItCVDMQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQESgoiJeqSCSaUQU8ZlnPwN1N7Xu1NC3Y8M2cnXcVx6eJiJ3l1HFLo8jgLaitInqRpa234ER/cadZ7Sr+PHFXjtXrsmon9UtnjXjvBRfh++qiNELDpG4vPwD6rK14r3a8GnvmnakOVYbxgq6wn0mYiP/AKYiWxD6nW5U8momelXp9HwOsVi2Xu1obYWGgDVuCqzO70GPHXHXlrHR0voe6tT97P6Ff0/7Xi+OfzrlW+8Pd5BWXEcp6Sf2h/LQeblT1X4en+n+8qyFSesLqZN0qAQQg8ySBoLjqAJPcsqRvMQ06jJ6eObOzdGmBvRqBheLTTHPSb7v6oP0FgupSu0bPnWpy+rkm0rHhGnEkMkbhcPY5pHYWkLP/ivXvu/OVH1ANPs3bp1+ySNK5eXpeX0Phl5tghnWt0RQgQEBAQEBAQEBAQEBAugIIRLzJKG2Lja+oa3HsA1krKtJt2VdRqseGN7ytGLeIlTV2kmvTUx3j/cPH7rfgHadKu49PHeXltfxy1964+kOn4OwbSYNpzmwyGIC73uOlx3vedJKs7REODa9rzvPWXPsaOkaScGLB144ToNQ7RI4f/k06vuK0XzxXo6uh4TkzzvbpCkMZa50lxN3OJu9xO1ztZKo2yTbu9hptHiwV2rD2AsVvboFR+R0rod6tT98f9C6Gm7PD8c/nXGuP4h7vIKy4jlfSR+0P5eH/JU9U9P9Pd5VhUnrIZqGglnc9kAbeNhkke+4ijY3iI2nYFvxYZt1lxtfxWNPbkq+aGTKaHDaL9i1XrtOzo6XLOTHFpZFisIupGOpbdpFr6QbcQDgSO+1lsxTtZR4jjtkwTFXYI+kjB7YA/OuDg0fhBrjKCB1cneulF4eAtgyVnaYWOjwtHPSCqiJMboy8X0ECx0EbCsum27Vt12fnqjILA4anZTvE4lcvN+99B4XXbBDOtboigEBBF0EoCBdAQEBARIiN/wITMQIjeWOWVresQL6t5+g1lZVpNuzRm1WLDXe8t/gLE6trLOaz0eE/wD2zA5ZH7kWvvKt49NHezzmr4/PWMTpeLWItLRnLDTLUbZpfaf/AAjU3uVqtIrDzuXUXyzM2ncxrx1p6L2Cc7UkezCwgu+rzqa3tKmbxUwYMmWdqw5Lh3DE9a/Lq33aNLYW3zDN2j4ndpVHJnmZ2h6zh/BaU2vk7viVbd6CK7dKihlKVIgqEOldD3VqfvZ/Quhpuzw/HP51xrh+Ie7yCsuI5X0kftD+Xh/yVPVfh6b6fjrKrSyBrS47Nm0nUAO9VKV5p2h6XV5oxYptKxYZHodBFg8aKurGfq3DrCPYwnt0Nt9VfvPJTZ4vS47avU72V+3/AK3Lnd53e6x0ilYrCUZCkQVCdkF1rk7tPcsqzPMqajHSMcztDo9HVmmxYyzcOdC4NG28riG9+ldP+rwE1i+o2jy5vEzJaG7gByGlc287y+gaWnLirD2AsFlCCboClIoQICAgIkRAp2EXUATYXJsN50BTETLC+SlI3tOxStdM7Ip45Jn7o2kj6F2oLdXDaXMz8a0+KJiJ3W/A3RvVzWdUvbTx8LfbmI+uoFWKaaI7uBquO5ckbU6L7gLEqjpPajiD5f8Atk9uTuJ1dysRWI7OLkzZMk72ndtcK4VhpozNUyNjYNrja/YBtKy/9sIiZ6Q5hjL0jTVF46AGCE6M84fjuH7jfhHaVXyZ4jpDs6Hg+TN1v0hSo4wL2uS7SXE3e473OOkqja827vXabRYsERFYe1itz1SoBSkUIQiXSuh7q1P3s/oXQ03Z4bjn865VvvD3eQVlxHKukj9ofy0P+ap6r8PT/T3eXwYmYKFTXxtePwYBn5eE5PUae/T3KNNT8s+O6memOGuwnhE1VTPVE+8kOT2RM9lg+m3vWGotvOy5wTTRTHzMCrO9CUQIlBRAKd0rmQR3MkzxG23brPcLrfhrzS5PFtRGLFMLx0n1LY2UuDY+rG1sjxsswZLB3nT3K3mttXZ5fhWD1c+//VEmkyWlxF+waydgHaSqFI5p2e11GaMGPml0bF7owjfA2TCDnmd4ysiNxYyIHU0W1kbyuhXDWI6vDaniWbJebRZrsK9GdVGSaWRk8ewSnImtuyhod2LC2niey5p+OZaRtbqq1dg2ogOTPTTMN7Xycth7Q5t9Cr201odnFx7Db93R8Bq2C93AW4rjzC1+lePwvV4pprf2e2VDD1XtP0IUclm6NZht2s9B43jmFHLLbGbHP9oSXAayOYUcsnrU8w8mVvEOYWXLbwwnU4o72hj9Nj42n6G/kkYreGm/EdPXvZmhynkCOOR99WRG4jnZZxgvKrfjWmr2ndtqPFXCEts3RvaN8rmxgeZW2NLM91LJ9Q0jpWG+oOjCrfpqKiKIcMbctw/idoW2NLWO7mZeO57dui0YM6M6GMh0rX1D98zi5t+xmpbox1js5mXVZcn7pW2lpI4m5ETGsbuaA0fks4Vnmtro4WGSZ7Y4xrc8gAc0I69nPMPdKIN2YOjy9Yz8l2wg/ut1v8lpvmrV0tLwvPnmOm0Of11RJPJnamR00m9/Vb9jNTVTvmm0vVaThGPBtNo3ljWmXX2iOkFlAlSkUIESIhCDpXQ91an72f0Loafs8Nxz+dca4fiHu8grLiuV9I/7Q/l4PNyqamN9npeA25YtL7cSoDHgivrRofI2QNO0MjaWj87rbijarm67L6mpUal92ywsMlvkufed7S9toaxGCuzLZYQtJQEHlzgBcmwGknYBvKmI3lhkyVpXmt2X3ozwIGB+FaoZEbWOzIdoIjA9uUjYXbOxdLDj5YeD4lrZ1GTaFKwlhE1VRLVuv+K67b7Im6Ix/fvVTUX5p6PR8F0npY4tbu2eJOCfSsIRMIvFDaaThuPdtP1Om3Ytmnx/lS49qu2Osu63V3Z5UUAWqTaHzTYMhf14Y3fVjT/ZBr58UqF/WpIT/AB5KNoZc1vL4j0e4N2UcY+lwnLXwn1cn+pB0e4N+UYfrcjzTljwy9bJ/qWeDEjB7OpRwj+G/mm0MZyXnvMtjBgSmZ1KeJv0Y39FLHefL7WRhos0ADsACISUBBpsNY00lJ/yJ2NdwA5Uh7A0aVE9O7KKTfpEKJhnpRlfdtDBkD/tn1/VsY/utF9RWrq6bg+fN1noo9fPJUPzlVK+Z97jLP4bftYNAVW+otaej0uk4Phw9bdZeFpmd3WrWKxtEChKUTIiEITOz26F4a17mODH9R5HsP8AoVlyTtu0V1WK15pE9RsLy1zmsc5jLZbgLtZfVlJFJMmpxUtFbT1eAsW+J37JQl0noe6tT97P6F0NP+14fjn865VvvD3eQVlxHKekr/nnf6ND/mqufvD0HCLctLyvWJ2ChJgSKndqlgcCe199KsV/a4uW/wD5Jn/rj2YfE50EoyZoiWPG32dDXAbiFzstJrZ7fherpkxRXfqm607OsBJk32eHygEN0lx1MaMp7vo0aVsrjm34U9RrsWGP1TC8Yo9Hskzmz4QBZACHNp/jfbSDNuH7vNXcWCK9ZeP4hxW+o3rXpD7OlbGAWGDICBcB09tTIx1Ix2utq3Kc1+WGvhmknPljfs53I/JGq+kNDRrc4mzWgdqo0ib2ey1OammwunUlP/ouCZJnWNbLYm+n8Z+hjPtb/ZdHaKVeEve2pzKFQYerYX52OrkMjjd4kOXE87bsPVH0Vb3M7vRT9P1tjiYnqt+DelSVthV0mV+/A4EW2ksdpC3V1FZcrPwbUY56RusNH0m4PfbKkfGTskY4fnay2xes/lz76bLTvDdUmNVFLpjqoT/GAfzU7tXLPhsY62N3VkYfo4Kd4Q9eks42+IIjZjdhGIa5Yx/E39UTs+SbGOkZpfUwj+Nqjc2mezV1XSFg5muqa77A5/kE5o8soxXntEtNV9K9MLiCCeUjbkhjT3uKwnLWPyt4+Hai/arR1vShVu9zTxRDe9xkdyGi/YtdtTWF/FwLPfv0VzCGMNdPonq5Mk62xWiYfDp/NaJ1Np7Oph+n8detp3a2OJoNwNO063H6k6StFr2l18Oiw4o/TD2sFqI2jYRIggICBdDdndSA0zpiSCZmxMtq1ZTye7QtkRtG7mZc9rZ/Sht8L40uqKOOkdCxgjLTlt1EN1ZI1g71svl3rtCrp+EWx6icnN3TgDGp9LTy07YWvEmUQ8nSHO0HL3gKaZYrXZlrOE2zZ4yRbsr8YsLKvPXq7FI5a7JUM+zpXQ91an72f0Lo6f8Aa8Px3+dcq33h7vIKw4jlPSUP9+f/ABof81Vz94eg4PXel4dD6N6oSYLpyCLtaWG2xzSQVYr+1xM1drzH/WTGfE2mrvakaWTgWbNH7MoG4n4h2FJrE9zFnvinekqVP0VVANoqxjm75I/btu9khaZ09ZdSnG9TWNpl9tD0UC96qre8cMYDG9ovrWUYKR+GnLxfU3j9y4YDxWpKP/jwNa7a8+1Ifq46VtiHPte1+tpfDjvjayhis2z6uS4ii7eN+5o3qLWisM9PgtmtFaw4q+Q+1LM/Ke4l8kjtrjrOnYNQG5c7Jab26Pc6XBTRYf1L/wBGeKZe9uEKplmD/jRuGnTrmcDtOwbArmLHyw8txPiE6m20dnwdKOGc/WNpmG8NMLutqM7hqP2jzWGov02WeC6P1L+pP4VJUHs46CQnok9un81O7GaUnvDE+mY7Wxp7gsoy2js0W0eG3erw6jYdhH0c4eRWXrX8q88K00/1R6Cz97xv/VPWv5T8Vpf8vfojNreZJT1r+SOF6WP6oZSRt6sbB9AFj6lvLdXRYK9qsrWgagB9AAo5pbq4aR2h6KxbIiI7QhNkiCUQICApEKEibjP6FJmfScg+j5eQZNmV+nas/TttuozrsXqelv1fbWx5NBSD/skml/s2/ctt+mOFDTX59XZqi4WvsGlaIjq7W/Td9M9E9r44tcsrWEN4DIbNB7tK2cnWIc+Nd/47X26QsuO2K8VFDTujJzrjkyXOh5tckDYt2XDWlXN4ZxHLnzTE9lYZTXhkmJsGOYwDie7Z3DSq9afp3dfJqeXLGOv5dE6HurU/ez+hXdNH6Xk+N/zrjXD8Q93kFZcVyvpIP/yH8tD/AJKnqd9npvp+N+Z76OcaG0Uzqec5NNO7Ka89WOU6w7c12/estPk3jZX4xoLUvz1jpLsjXXFxYg6bjSD3q04L0hs8SSBoLnENaNZJAA7yh/xQMaOkuOO8WDwJ5tRkOinj+rviPYFqvliq9peH5c89I6OYVM7nPfPUSGSV2l8jtdtzR8LRsAVG2Sck7PXYNJi0OLnnuvmIuIwkDKzCAsy+VDTk2bbW18o2naG7FcxYorG7zHEOI3z3mInotmOuNkdDBZha6peMmKIEa9WU62pg1rZa0V6yoYMF81+WrizAdJccp7iXOcdbnO0uJXMyXi1pfQNBpY0+OK/l6WC8XTc2LpuF0Ni6GxdSbJTc2RdAUbggJuF03C6bmxdSbCAFA2OBcHxykvqZxDTMID3nrucdTGDf2rdjpHeXI4hrcmP9OKN5WfD+LuDIGNnFQ8xkAiFjg58p2WOtt9qsWx4467uNg1muyzNNv/vhrMK44umozRMp2Qxmw9g3aGDU23F2rXbPE15YXsHBr0y+ra28vvpfQZMFwy1Lry02UBEDZz3G/sEbQdBWyJrNOqhlx6mmqmtI7/locA4JbMTUVTmxUjSXO0gOeQb5uNu7ZdaaY9533dLU6y9McYccb2l4hpZq2okljyWXeHZb3BjIWj3YvruABoCRHPbeC2WmnwenaN5l92G6x9ZPFSxzZ4QtLTPIQ1rnfHIdXsjULa1neeeeVW0dfa0tmmvWe0Pkw86KMR0dM/OMiJfJINUkztdt4AWvNMRHLC5w+mTJec+SOv4XToe6tT90f9Cs6b9rhcc/nXKu94e7yCsuIqmNOIstZUCojnawGKNmSW36tzf81rvSL91vTazJp9+RpndFdQRY1MZB1jN6wsK4IrPRYycVzZI2u3eKWJtdRyNH+oOdTNOmEtDmkbmk6Whb3OtbddMIRSPic2GTNyEey+wcGnfknWjFzfCXR1X1Lr1OEXSNv1HC0fhbot2KJjdnW/LO+zCOiuoAsKmMDcI9C0zgiXRx8VzY42r0eZeimoda9UzQ5rhZm1puPzU1w1qwzcTzZq8tpfRhXo5r6mTOVGEXOIFgBdjGjsa1bVCttnzM6J5wbiqaXHW5zS5xG65Opa7Y91rBrLYZ3oyeq2p+aZ4Fj7eq381qY/J6ran5qPwKPb1PmtT5PVbU/NR+BPb1Pm9T5R6ran5qPwKfb1PmtT5Sei2p+aZ4FHt6nzWp8o9VlT80zwJ7ep81qfJ6ran5qPwJ7ep83qfKfVbU/NM8Ce3qfNanyj1W1PzUfgU+3qfNanyeq2p+aZ4E9vQ+a1PlPqtqfmmeBR7ep83qfKPVbU/NM8Ce3qfN6nyeqyp+aj8Ce3qfN6nyeqyo+aj8Ce3qn5vU+T1W1PzUfgU+3qj5vU+T1W1PzTPAnt6nzWp8nqsqfmo/Ao9vU+b1PkPRXUa/So/Ant6o+Yz7ob0VVA0ipj8Cn0KkcYzx2lPqsqfmo/Ao9tRl81qfJ6qqi9/SY7783pU+3psx+Y1HfdB6KqjbVR6NV2Xt3J7eqPls+++47orqDrqmW3ZGj62T0Kx2J4vnmd5SeiuoOuqjt9ij29d0/MZ5jrIOiyp+aj8CmdPWU/M6mO0rbiLivJQtlEsokMjmkWGSAGttZbK0isdHPz6i2e3Ndtq33h7vILNobKn6jftHkgyICAgICAgICAgIIQSgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsafqN+g8ggyICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgINVXe8Pd5BBsID7DftHkgyXQMpAykDKQLoJQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEGprveHu8gg+eGd2SPadqG07kHvPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUATu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUDPu4ncygZ93E7mUGurJnZZ9o7Np3BB/9k="></font></font><br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br>شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟ <br>پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.<br>معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».<br>کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».<br>در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».<br><br>منبع : </font><a href="http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/197226/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-800%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="">روزنامه شرق</a></div><br> text/html 2018-10-07T07:02:11+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : در تماس با ایلنا مطرح شد؛ کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1558 &nbsp;۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۱۸:۳۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font size="2">در تماس با ایلنا مطرح شد؛</font><br><font size="4">کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست</font><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/act/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt=""><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677126-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست" class="block mb8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static3.ilna.ir/thumbnail/oldtN6KmxdMJ/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCetEKdF2Hvb-vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumfd8uwuXt_JhJ1m7T9RkO5tvedTLtLDu9XuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0TxgwHXysT1I,/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.jpg" alt="کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست" class="mauto block"></a><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677126-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست" class="block mb8"> </a><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br><span style="font-weight: bold;">نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات، رای دیوان عدالت در زمینه عقد قرارداد دائم خود را احقاق حق بعدِ سال‌ها مطالبه‌گری عنوان کردند.</span><br><br>نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفتند: پیرو بیانات وزیر محترم ارتباطات در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در مورخه ۱۱ مهر ماه مبنی بر اینکه فشارهایی خارج از اکو سیستم بر شرکت مخابرات ایران وارد می‌شود و رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان را بر شرکت مخابرات ایران تحمیل می‌کند، از همین موارد است، باید گفت این فشار وارده نتیجه مدیریت نادرست سران شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و همچنین پیروی نکردن از قوانین جاری و ساری کشور و عمل نکردن به ماده‌های قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته است.<br><br>آنها ادامه دادند: بدین معنا زمانی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران با عجله و شتابزدگی فراوان در بازار بورس معامله و ۱+۵۰ درصد آن به سازمان‌ها و شرکت‌هایی خارج از دولت واگذار شد، هیچ یک از مدیران آن زما،ن کارگزاران مخابرات روستایی را که نیروهای کارآمد مخابرات در زمینه ارتباطات روستایی بودند را به حساب نیاورده و گویا اصلا این افراد در چارت سازمانی شرکت وجود خارجی نداشتند؛ هرچند که طبق دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت جای می‌گرفتند ولی کارگزاران نادیده گرفته شدند و هیچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام نشد.<br><br>آنها به توصیف ادامه شرایط خود پرداختند: در هر صورت وقتی که کارگزاران احساس کردند از یک طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتاً برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس محترم را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب نمایند و مجلس محترم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاقِ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تقریبا کار را یکسره کرد؛ ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود؛ این کش و قوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رای قطعی و لازم الاجرا قرارداد دائم به نفع کارگزاران صادر شد.<br><br><span style="font-weight: bold;">کارگزاران مخابرات روستایی فقط به دنبال حقوق از دست رفته‌ی خود بوده‌اند</span><br><br>آنها افزودند: زیر سوال بردنِ احکام دیوان عدالت اداری از طرف وزیر دولت، که خود باید قانون‌مدار باشد جای تعجب و سوال دارد؛ مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها تن از قضات متبحر و کار کشته صادر می‌شود؟ دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سوال است؛ چطور ممکن است در مقابلِ سیاست‌های نادرست قبلیِ شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم نمایند و حتی اینچنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی‌ست و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد ولی وقتی که احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین&nbsp; واکنشی سریع نشان بدهند؛ آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟ اگر ما امروزه شاهد ایجاد هزینه‌ایی بالا در شرکت مخابرات هستیم قطعا کارگزاران مسئول و مسبب آن نیستند چون آنها فقط به دنبال حقوق از دست رفته خود بوده‌اند؛ پس باید به دنبال مسبب اصلی چنین انباشت هزینه‌هایی باشند؛ چون مطمئنا آدرس اشتباهی به وزیر جوان و محترم داده‌اند.<br><br>این فعالان کارگری تاکید کردند: شاید بتوان ایجاد و تحمیل هزینه‌ای میلیاردی را در جاهای دیگر و در بدنه خود مجموعه جستجو کرد نه در احکام دیوان عدالت اداریِ مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی؛ در هر حال چگونگی فائق آمدن بر این هزینه‌ها و تامین منابع مالی برای آنها،&nbsp; مسائل و موضوعات داخلی شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات است که باید با سازوکارهای خاص خود آن را حل و فصل نمایند و این امر نمی‌تواند این واقعیت مهم را انکار کند که کارگزاران مخابرات روستایی، جزو نیروهای رسمی شرکت مخابرات بوده و باید همانند دیگر نیروهای رسمی، به مزایا و رفاهیات موجود و قانونی دسترسی پیدا کنند.<br><br>منبع : </font><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677126-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="">خبرگزاری ایلنا</a></div><br> text/html 2018-10-06T07:07:49+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1554 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۹:۲۶:۴۰<br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2">در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛</font><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4">قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت</font><br></div><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/act/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt=""><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/676306-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA" title="قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت" class="block mb8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static2.ilna.ir/thumbnail/yVkgToO9bK2g/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCetEKdF2Hvb-vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumfd8uwuXt_JhJ1m7T9RkO5tvedTLtLDu9XuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0vg3arcdlgdk,/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت" class="mauto block"> </a><br><font size="2"><br><span style="font-weight: bold;">به گفته‌ی نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی، منابع انسانی شرکت مخابرات اعلام کرده در حال تنظیمِ قرارداد دائمِ کارگزاران است.</span></font><br><br><font size="2">نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، به تشریح آخرین پیگیری‌های خود در ارتباط با عقدِ «قرارداد دائم» پرداختند.</font><br><br><font size="2">این نمایندگان کارگری گفتند: پیرو رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، جلسه‌ای را با معاونت نیروی انسانی مخابرات ترتیب دادیم و خواستار شفاف‌سازی شرکت مخابرات در ارتباط با حکم دیوان عدالت اداری شدیم و این سوالات را مطرح نمودیم که شرکت مخابرات ایران با توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم، چه اقدامات مثبتی را انجام داده یا خواهد داد و اینکه این پروسه چه مدت طول می‌کشد و کی به فرجام خواهد رسید؟</font><br><br><font size="2">به گفته‌ی آنها، معاونت نیروی انسانی مخابرات پاسخ داده‌ است که شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری‌ست. این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت.</font><br><br><font size="2">نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور افزودند: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم، نمایندگان کارگزاران بایستی حضور داشته و نقطه نظرات خود را بیان نمایند تا اول، قرارداد به تائید طرفین و بعداً به تائید وزارت کار برسد، مطرح شد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد نمایندگان کارگزاران در این پروسه‌ی مهم مشارکت داشته باشند.</font><br><br><font size="2">این فعالان کارگری تاکید کردند: ما در همان جلسه هم اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه "موقت" به "دائم" در قرارداد، خواسته ما نیست؛ بلکه قراردادی با مزایای قانونی و آیتم‌های رفاهی می‌خواهیم که البته معاونت منابع انسانی مخابرات&nbsp; نیز بر این امر صحه گذاشتند.</font><br><br><div style="text-align: center;"><img alt="جلسه" src="https://static2.ilna.ir/servev2/6YfdA5kyXKnK/RL54z_netUE,/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.jpg" width="483" height="499"><br></div><br><font size="2">منبع : </font><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/676306-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="2">خبرگزاری ایلنا</font></a> </div> text/html 2018-10-02T04:54:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1551 <p style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2">" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران " </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">بسمه تعالی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">با سلام و درود </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران تصمیم بر این گرفته شد که طی اعلام فراخوانی ، تعدادی از نمایندگان استانها جهت پیگیری امورات مربوطه اقدام به ترتیب سفری به تهران کرده و از استانهای مختلف در این پیگیریها شرکت داشته باشند که این امر محقق که نتایج آن به شرح زیر میباشد : </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">با توجه به اینکه جلسه ایی را با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات جناب آقای مهندس فرقانی هماهنگ کرده و ترتیب داده بودیم ، این جلسه با حضور ایشان در معاونت نیروی انسانی برگزار گردید </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">در این جلسه هر یک از نمایندگان محترم استانها نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع مورد بحث ، اعلام نمودند که اهم و خلاصه موضوع بدین صورت بود که : </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">آیا شرکت مخابرات ایران به توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم چه کار و اقدامات مثبتی انجام داده و یا خواهد داد ؟ و یا اینکه آیا این پروسه تا چه مدت زمانی طول کشیده و به فرجام خواهد رسید ؟ </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">که معاونت محترم نیروی انسانی بدین گونه پاسخ دادند : </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم الاجرا و لازم اتباع میداند و درصدد تنظیم قرارداد دائم میباشد بطوریکه اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل گیریست ، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تائید نهایی بر روی سامانه اچ آر آی اس ( HRIS ) برای امضا به استانها ارسال خواهد شد و با امضاء قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">در زمینه نحوه تنظیم قرارداد پیشنهادی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم ، نمایندگان کارگزاران حضور داشته و در خصوص آن نقطه نظراتی داشته باشند که اول قرارداد به تائید طرفین و بعدا به تائید وزارت کار برسد ، مطرح گردید که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و پیرو این درخواست و موافقت در این پروسه مهم نمایندگان کارگزاران و به طبع آن کارگزاران نیز مشارکت خواهند داشت . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">لازم به ذکر است که ما اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه موقت به دائم در نوع قرارداد ، خواسته ما نیست بلکه قراردادی با مزایای موجود قانونی و رفاهیات مد نظر ما میباشد که معاونت محترم نیز بر آن صحه گذاشتند . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل که پرونده آن در دیوان عدالت اداری مطرح هست کارهای مثبتی انجام گرفته است که به محض دریافت نتیجه ایی مثمر ثمر اطلاع رسانی خواهیم کرد </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">از معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی که جلسه را هماهنگ و به صراحت امر سیاست شرکت مخابرات ایران را در خصوص موضوع قرارداد دائم کارگزاران بیان نمودتد تثدیر و تشکر مینماییم . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">جا دارد که از نمایندگان محترم و دوستانی که در این سفر ما را همراهی کرده اند : </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۱ . هدایت صالحی . کردستان </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۲ . مجید حسنکی . خوزستان </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۳ . حسین قربانی . همدان </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۴ . سید هاشم خادمی . کرمانشاه </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۵ . توکل نوراللهی . اردبیل </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۶ . حاج احمد بدراق نژاد . گلستان </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۷ . صاحب دهش . کهکیلویه و بویراحمد </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۸ . عباس حقیقت . شیراز </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۹ . خانم اسکندری . خراسان شمالی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۱۰ . پرویز خلجی . زنجان </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">و </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">۱۱ . جمال ملا . آذربایجانغربی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم امید میرود که اتحاد کارگزاران حلال مشکلات و راهگشای مسیر آینده باشد . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">به تمامی کارگزاران مخابرات روستایی اطمینان خاطر داده میشود که تا کامل کردن پروسه و پیروزی نهایی همچنان ما در صحنه هستیم و خواهیم بود و ذره ایی از خواسته های قانونی کارگزاران عقب نشینی نخواهیم کرد . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">با تشکر و سپاس </font></p><div> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">جامعه کارگزاران مخابرات روستایی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">۹ مهر ماه ۱۳۹۷ </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-09-10T07:13:18+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : بخشنامه وزارت کار به ادارت کار استانهای کل کشور در خصوص لغو دستور موقت و تائید نهایی قرارداد دائم http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1556 <br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2">بخشنامه وزارت کار به ادارت کار استانهای کل کشور در خصوص لغو دستور موقت و تائید نهایی قرارداد دائم<br></font></div><br><div style="text-align: center;"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/act/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt=""><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/118527.JPG" target="_blank" title=""><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/118527.JPG" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/118527.JPG" width="393" height="560"></a><br><br><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2018-09-04T04:01:00+01:00 piranmarakez.mihanblog.com جمال ملا : نتیجه پیگیری های فعالان کارگزار در تهران http://piranmarakez.mihanblog.com/post/1552 <p style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2">" نتیجه پیگیری های فعالان کارگزار در تهران " </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">بسمه تعالی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">با سلام و درود </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">باری دیگر قدرت و توانایی کارگزاران مخابرات روستایی به اثبات رسید و با پایان یافتن مهلت قانونی برای اعتراض به رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی ، بر رای مورد اشاره صحه گذاشته شد و رای قرارداد دائم وارد فاز ابلاغ ، اجرایی و عملیاتی گردید . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">پیرو موارد ذکر شده تعدادی از فعالان کارگزار از جمله آقایان جمال ملا ، هدایت صالحی و محسن کشاورز ( البته به ترتیب سن ) برای پیگیری این موضوعات سفری را به تهران لازم دیدند : </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">با مراجعه به دیوان عدالت اداری رای رسمی هیئت تخصصی دریافت و با ترتیب جلسه ایی با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی ، رای بصورت دستی تحویل ایشان گردید و موضوعات جاری فیمابین مورد بحث و بررسی و نکته سنجی قرار گرفت که نظر کلی شرکت مخابرات ایران بر این است که پیرو رای دیوان قرارداد دائم را نهایی ، تنظیم و ابلاغ نماید و یکبار برای همیشه به مسائل و مشکلات پیش رو خاتمه دهد . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2"> موضوع استانهایی که بر اساس احتساب آیتمهای شمول قانون کار سال ۹۵ حقوق دریافت میکنند مورد بحث قرار گرفت که خوشبختانه بزودی حقوق این استانها بر اساس سال ۹۷ محاسبه و پرداخت خواهد شد . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">پرونده طرح طبقه بندی مشاغل موضوع دیگری بود که در دیوان مورد پیگیری قرار گرفت و این پرونده هم انشاءالله در هیئت تخصصی دیوان تعیین تکلیف خواهد شد که امیدواریم‌ بتوانیم رای سوم را هم از دیوان محترم عدالت اداری دریافت نماییم . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">در پایان جا دارد که از مجموعه دیوان محترم عدالت اداری نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم که در راستای تحقق خواسته های قانونی و بحق کارگزاران مخابرات رای نهایی قرارداد دائم را صادر نمودند . </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">با تشکر و سپاس </font></p><div> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">جامعه کارگزاران مخابرات روستایی </font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><font size="2">تاریخ خبر و پیگیری : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ </font></p><div style="text-align: justify;"><font class="text4"><font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div>